KTMB i-Card adalah inisiatif penjenamaan semula oleh KTM Intercity untuk semua Kad diskaun sedia ada. Disamping itu, KTM intercity memperkenalkan kad-kad baharu kepada pelanggan. Selain menampilkan imej baru kepada produk-produk KTMB, KTM Intercity juga akan menyediakan pelbagai kelebihan dan nilai tambah kepada ahli-ahli KTMB i-Card. Nama KTMB i-Card yang digunakan adalah singkatan dari perkataan "KTMB Intelligent Card"

1.   Tiket  Penuh
      Caj tempat duduk/tidur + tambang perjalanan dewasa 
2.    Tiket diskaun/konsesi
       Caj tempat duduk/tidur* + Tambang perjalanan dewasa - diskaun (%)
       * nota : tiada diskaun ke atas caj tempat duduk/tidur
Cara kiraan diskaun/konsesi (contoh : Warga Emas - 50%)
-    Tambang penuh `   : Caj tempat duduk (RM8.00) + Tambang perjalanan dewasa (RM25.00) = RM33.00
-    Tambang konsesi    : Caj tempat duduk (RM8.00) + Tambang perjalanan dewasa - 50% (RM13.00*) = RM21.00)
    *Nota : digenapkan kepada ringgit berikutnya

KTMB i-Card Student

KTMB i-Card Student

KTMB i-Card adalah inisiatif penjenamaan semula oleh KTM Intercity untuk semua Kad diskaun sedia ada. Disamping itu, KTM intercity memperkenalkan kad-kad baru kepada pelanggan. Selain menampilkan imej baru kepada produk-produk KTMB, KTM Intercity juga akan menyediakan pelbagai kelebihan dan nilai tambah kepada ahli-ahli KTMB i-Card. Pemegang kad ini layak untuk mendapatkan diskaun empat puluh peratus (40%) daripada tambang perjalanan untuk Perkhidmatan Tren Antarabandar dan Perkhidmatan Tren ETS.

Klik disini untuk terma dan syarat permohonan.

KTMB i-Card youth

KTMB i-Card Youth

KTMB i-Card adalah inisiatif penjenamaan semula oleh KTM Intercity untuk semua Kad diskaun sedia ada. Disamping itu, KTM intercity memperkenalkan kad-kad baru kepada pelanggan. Selain menampilkan imej baru kepada produk-produk KTMB, KTM Intercity juga akan menyediakan pelbagai kelebihan dan nilai tambah kepada ahli-ahli KTMB i-Card. Pemegang kad ini layak untuk mendapatkan diskaun empat puluh peratus (40%) daripada tambang perjalanan untuk Perkhidmatan Tren Antarabandar dan Perkhidmatan Tren ETS.

Klik disini untuk terma dan syarat permohonan.

KTMB i-Card Tiger

KTMB i-Card Tiger

KTMB i-Card adalah inisiatif penjenamaan semula oleh KTM Intercity untuk semua Kad diskaun sedia ada. Disamping itu, KTM intercity memperkenalkan kad-kad baru kepada pelanggan. Selain menampilkan imej baru kepada produk-produk KTMB, KTM Intercity juga akan menyediakan pelbagai kelebihan dan nilai tambah kepada ahli-ahli KTMB i-Card. Pemegang kad ini layak untuk mendapatkan diskaun dua puluh lima peratus (25%) daripada tambang perjalanan untuk Perkhidmatan Tren Antarabandar dan Perkhidmatan Tren ETS.

Klik disini untuk terma dan syarat permohonan.

KTMB i-Card Lion

KTMB i-Card Lion

KTMB i-Card adalah inisiatif penjenamaan semula oleh KTM Intercity untuk semua Kad diskaun sedia ada. Disamping itu, KTM intercity memperkenalkan kad-kad baru kepada pelanggan. Selain menampilkan imej baru kepada produk-produk KTMB, KTM Intercity juga akan menyediakan pelbagai kelebihan dan nilai tambah kepada ahli-ahli KTMB i-Card. Pemegang kad ini layak untuk mendapatkan diskaun dua puluh lima peratus (25%) daripada tambang perjalanan untuk Perkhidmatan Tren Antarabandar dan Perkhidmatan Tren ETS.

Klik disini untuk terma dan syarat permohonan.

AF - KTMBi-Card TC  KTMBi-Card